Metoda Montessori

„Warunkiem sukcesu [edukacyjnego] jest respektowanie zasady porządku (samodyscypliny) i wolności, która w wyważonych klamrach prowadzi człowieka do optimum rozwojowego, czyli normalizacji” / M. Montessori

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego zapraszamy do zapoznania się z interesującą metodą nauczania zwaną (od nazwiska założycielki) „Montessori” .

Polecamy następujące publikacje:

  • Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowywaniu dziecka” / Małgorzata Miszka ;
  • Odkryjmy Montessori raz jeszcze : Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w przedszkolu” / Renata Czekalska (książka dostępna w formie IBUKA) ;
  • Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole” / Kristina Skjold Wennerstrom , Mari Broderman Smeds .

Znajdziemy w nich informacje na temat Marii Montessori – włoskiej lekarki, pedagog i nauczycielki. Dowiemy się, jakie były jej założenia pedagogiczne. Dowiemy się, jak wg jej zasad powinno wyglądać sprzyjające dzieciom środowisko edukacyjne (budynek, wyposażenie, pomoce naukowe). I jakie elementy poglądów Montessori stanowią o ich oryginalności w stosunku do tradycyjnych metod nauczania.

Wszystkich zainteresowanych tą metodą, odsyłamy do powyższych publikacji.

moje-montessori-cytat-5