Problemy współczesnego świata: migracja, uchodźstwo, wielokulturowość

Wydarzenia ostatnich tygodni i miesięcy ukazują z jakimi wyzwaniami musi zmierzyć się współczesny świat. Przedstawiamy publikacje, które opisują i pomagają zrozumieć aktualne problemy społeczne:

  • „Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie” – wydana pod redakcją Danuty Lalak „daje świadectwo spotkaniom ludzi różnych kultur, religii, ras i narodów” . Szczególny akcent kładzie „na świat społecznych doświadczeń uchodźców, bo ich rola w tej rzeczywistości jest szczególna. W losach jednego uchodźcy” – jak czytamy  – „jak w krzywym zwierciadle przegląda się dobrobyt i pomyślność kraju, do którego on przybył z nadzieją na ratunek i lepszą przyszłość. Stosunek do uchodźców zaś to jeden ze sprawdzianów solidarności i humanitaryzmu społeczeństwa przyjmującego” .
  • Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce”  – książka pod redakcją Macieja Zająca „pokazuje zbiorowość uchodźców niejako od wewnątrz, odsłania ich sposób czucia i widzenia, ich ocenę tego, co jest robione z myślą o nich. Pokazuje też fundamentalne trudności współżycia, wynikające z odmienności kraju i ludzi, wśród których się znaleźli”.

Polecamy książki, które(choć wydane przed kilku laty), pomagają głębiej zrozumieć aktualne wydarzenia.