Dziecięcy świat w obiektywie dawnych fotografów

30 maja zapraszamy na spotkanie z Bogusławem Szybkowskim autorem wystawy „Dziecięcy świat w obiektywie dawnych fotografów”. Na wystawie znajdują sięfotografie dzieci z lat 1865-1945 pochodzące ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie! 30 maja, godz. 13.00, Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Reklamy

Dni Moniuszkowskie

Już dziś zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Remigiusza Pośpiecha w ramach Dni Moniuszkowskich odbywających się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Wykład zatytułowany jest „Znaczenie Stanisława Moniuszki w rozwoju kultury muzycznej w Polsce”. Odbędzie się on 6 maja o godz. 17.00 w Czytelni WBP.

Także dzisiaj, po wykładzie, zapraszamy na wernisaż wystawy „Stanisław Moniuszko w 200. rocznicę urodzin kompozytora” do Małej Galerii przy ul. Piastowskiej 18. Ekspozycja wystawy do 29 maja. Zapraszamy!

Wielcy stąd. Znane osobowości powiatu opolskiego

Już jutro zapraszamy na otwarcie wystawy „Wielcy stąd. Znane osobowości powiatu opolskiego”.

„Szukamy ludzi wielkich, jacy urodzili się w naszych okolicznych wioskach. A jakie ma być owo kryterium >>wielkości<< przesądzające o tym, że dana postać jest osobą wielką, niezwykłą? Czy wybitne są tylko te osoby, które zdobyły ponadprzeciętne wykształcenie (…) czy >>wielkim<< jest tylko ten człowiek, który dokonał w swym życiu wielu odkryć i wynalazków, albo którego działalność wpłynęła na losy, na obraz życia wielu ludzi? (…) Czyż na miano >>wielki<< nie zasługują również ludzie, którzy swoją codzienną, mrówczą pracą służyli cicho i w pokorze innym, albo ludzie, którzy w swym życiu dokonali tylko jednego czynu, ale mającego rangę czynu heroicznego?” (źródło: Echo Gmin Opolskich).

Bohaterami wystawy są osoby związane z miejscowościami w powiecie opolskim ziemskim, które tworzyły i nadal tworzą historię swojego regionu. Pasją, działaniem, postawą rozsławiają naszą Małą Ojczyznę. Robią to w różnych dziedzinach – w życiu społecznym, politycznym, naukowym, kulturalnym, sportowym.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy! 30 kwietnia, godz. 13.00, Czytelnia WBP.

Wernisaż wystawy „Żegnaj Monarchio”

Także 16 kwietnia zapraszamy na wernisaż wystawy poświęconej Austro-Węgrom: „Żegnaj Monarchio”. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert solisty Teatru Morawskiego w Ołomuńcu Jakuba Rouska i pianistki Milady Jedlinowej. W programie koncertu znalazły się znane arie dzieł Franza Lehára, Johanna Straussa i Bedřicha Smetany.

Wystawę zorganizowano w ramach projektu „Kalejdoskop językowo-kulturowy” – cyklu imprez pozwalających poszerzyć wiedzę o językach, literaturach i kulturach państw różnych stron świata. Zapraszamy! 16 kwietnia, godz. 13.00, Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20.