Wielcy stąd. Znane osobowości powiatu opolskiego

Już jutro zapraszamy na otwarcie wystawy „Wielcy stąd. Znane osobowości powiatu opolskiego”.

„Szukamy ludzi wielkich, jacy urodzili się w naszych okolicznych wioskach. A jakie ma być owo kryterium >>wielkości<< przesądzające o tym, że dana postać jest osobą wielką, niezwykłą? Czy wybitne są tylko te osoby, które zdobyły ponadprzeciętne wykształcenie (…) czy >>wielkim<< jest tylko ten człowiek, który dokonał w swym życiu wielu odkryć i wynalazków, albo którego działalność wpłynęła na losy, na obraz życia wielu ludzi? (…) Czyż na miano >>wielki<< nie zasługują również ludzie, którzy swoją codzienną, mrówczą pracą służyli cicho i w pokorze innym, albo ludzie, którzy w swym życiu dokonali tylko jednego czynu, ale mającego rangę czynu heroicznego?” (źródło: Echo Gmin Opolskich).

Bohaterami wystawy są osoby związane z miejscowościami w powiecie opolskim ziemskim, które tworzyły i nadal tworzą historię swojego regionu. Pasją, działaniem, postawą rozsławiają naszą Małą Ojczyznę. Robią to w różnych dziedzinach – w życiu społecznym, politycznym, naukowym, kulturalnym, sportowym.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy! 30 kwietnia, godz. 13.00, Czytelnia WBP.

Wernisaż wystawy „Żegnaj Monarchio”

Także 16 kwietnia zapraszamy na wernisaż wystawy poświęconej Austro-Węgrom: „Żegnaj Monarchio”. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert solisty Teatru Morawskiego w Ołomuńcu Jakuba Rouska i pianistki Milady Jedlinowej. W programie koncertu znalazły się znane arie dzieł Franza Lehára, Johanna Straussa i Bedřicha Smetany.

Wystawę zorganizowano w ramach projektu „Kalejdoskop językowo-kulturowy” – cyklu imprez pozwalających poszerzyć wiedzę o językach, literaturach i kulturach państw różnych stron świata. Zapraszamy! 16 kwietnia, godz. 13.00, Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20.