Ekspozycja cennych zbiorów WBP – zakończenie projektu

Jutro zapraszamy na wystawę w ramach zakończenia projektu „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku
w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych”. Zostaną na niej pokazane starodruki i rękopisy poddane konserwacji podczas ostatniego etapu prac.

Wystawie będą towarzyszyć wystąpienia kierownika Oddziału Zbiorów Specjalnych WBP – mgr Mirosławy Koćwin oraz inżyniera projektu, konserwatora zbiorów – mgr Małgorzaty Grocholskiej.

Na wykład i wystawę zapraszamy 10 grudnia o godz. 13.00 do Czytelni WBP przy ul. Piastowskiej 18.

Ekspozycja cennych zbiorów WBP

Już jutro zapraszamy na wernisaż „Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w latach 2017-2019”.

Na wystawie zaprezentowane zostaną: oryginalne grafiki, starodruki, manuskrypty i atlas po konserwacji, jak również plansze obrazujące proces przywracania do życia tych zabytków piśmiennictwa i ikonografii. Będą to: mapy księstw śląskich, ryciny o tematyce biblijnej i antycznej, wizerunki władców polskich, manuskrypty od XV do XVIII w. Zabytkowe zbiory będzie można oglądać do 22 października.

Uroczyste otwarcie odbędzie się 2 października o godz. 18.00 w Galerii WuBePe (ul. Piastowska 20) w Opolu. Serdecznie zapraszamy!

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich Wojewódzka Biblioteka Publiczna zaprasza do obejrzenia wystawy poświęconej konserwacji starodruków. 10 i 11 maja w Czytelni WBP będzie można podziwiać wybrane dzieła i poznać przebieg prac konserwatorskich udokumentowany na planszach. Wśród prezentowanych starodruków znajdują się m.in. te autorstwa: Francesco Petrarki pochodzący z 1585 r., Jacoba Schickfusa z 1625 r. czy Marcina Kromera wydany w 1555 r.

10 maja o godz. 17.00 w Czytelni wykład na temat konserwacji zbiorów wygłosi Mirosława Koćwin – kierownik Działu Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Wystawę można oglądać od 10 do 11 maja w Czytelni. Serdecznie zapraszamy!