Charytatywny świąteczny kiermasz sztuki

Dziś o 17.00 zapraszamy na wernisaż wystawy prac studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, który będzie miał charakter świątecznego kiermaszu sztuki. Studenci będą mogli zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności. Kiermasz daje także możliwość pomocy naszym braciom mniejszym. Cały dochód, który uzyskają studenci ze sprzedaży swoich prac zostanie przekazany opolskiemu schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Podczas kiermaszu będzie można licytować wybraną pracę. Odbiór prac i wyłonienie zwycięzców licytacji nastąpi podczas finisażu wystawy. Serdecznie zapraszamy!

Wernisaż: 9.12.2019, godz. 17.00, Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20; Finisaż: 16.12.2019, godz. 17.00, Galeria WuBePe.

Wystawa "Sztuka na sprzedaż"

5 grudnia (czwartek) zapraszamy na wernisaż wystawy prac członków ZPAP Okręg Opolski „Sztuka na sprzedaż”. Ekspozycja połączona będzie ze sprzedażą autorskich prac przez artystów. 

Okręg Opolski to jeden z 24 regionalnych stowarzyszeń skupionych w ogólnopolskiej organizacji, zrzeszającej artystów plastyków, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych z Polski i zagranicy. W opolskim okręgu zrzeszonych jest 94 twórców. Są wśród nich: artyści malarze, rzeźbiarze, graficy, architekci wnętrz oraz artyści nowatorskich dyscyplin twórczych. Wystawa będzie eksponowana do 21 grudnia.

Zapraszamy: 5 grudnia, godz. 18.00, Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20.   

Wystawa "Podwodne Opolskie"

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i FotoKlub Opole zapraszają na wernisaż wystawy fotograficznej Krzysztofa Spałka „Podwodne Opolskie”.

Tym razem zapraszamy do sali Dworca PKP Opole Główne, gdzie zaprezentowana zostanie wystawa przedstawiająca piękno podwodnej przyrody. To jedna z pierwszych tego typu ekspozycji fotograficznych w Polsce. Ukazuje nieznany świat flory i fauny, w tym rzadkie i ginące gatunki roślin oraz siedliska przyrodnicze w Europie. Zdjęcia wykonano w różnego typu akwenach, w tym źródłach krasowych, stawach hodowlanych, zalanych wodą, nieczynnych piaskowniach i kamieniołomach oraz rzekach na Śląsku Opolskim.

Autor fotografii  dr Krzysztof Spałek – fotograf przyrody i regionalista jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w  Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego; autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych; współredaktorem pierwszej w Polsce regionalnej „Czerwonej księgi roślin województwa opolskiego”; a także odkrywcą stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie, należącego do największych i najciekawszych na świecie. Ekspozycja będzie prezentowana do 5 stycznia 2020 r.

Wernisaż wystawy odbędzie się 5 grudnia (czwartek) o godz. 17.00. Miejsce: Dworzec PKP Opole Główne. Zapraszamy.

Wernisaż wystawy „PIERNIKI…”

Jutro (25 października) zapraszamy na otwarcie wystawy „PIERNIKI – podróż do krainy zmysłów…przez Śląsk, Łużyce Górne i 900-letnią kulturę kulinarną w Europie Środkowej”.

Wystawa prezentuje europejskie tradycje piernikarskie; historię piernika i jego kulturotwórczej roli. Na ekspozycji pokazane zostaną liczne formy i odlewy form piernikarskich z terenu Śląska; wypożyczone z kolekcji Archiwum Państwowego w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego i Muzeum Powiatowego w Nysie.

Będzie możliwość oprowadzenia po wystawie, połączonego z interaktywną grą mobilną Kahoot Live Game (wymagane posiadanie smartfona) – dla grup zorganizowanych od 10 osób – po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem tel. 77 47 47 085.

Wystawa zorganizowana jest w ramach XVI Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. Zapraszamy!

25 października, godz. 17.00, Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20. Wystawa będzie prezentowana do 28 listopada.

Wielcy stąd. Znane osobowości powiatu opolskiego

Już jutro zapraszamy na otwarcie wystawy „Wielcy stąd. Znane osobowości powiatu opolskiego”.

„Szukamy ludzi wielkich, jacy urodzili się w naszych okolicznych wioskach. A jakie ma być owo kryterium >>wielkości<< przesądzające o tym, że dana postać jest osobą wielką, niezwykłą? Czy wybitne są tylko te osoby, które zdobyły ponadprzeciętne wykształcenie (…) czy >>wielkim<< jest tylko ten człowiek, który dokonał w swym życiu wielu odkryć i wynalazków, albo którego działalność wpłynęła na losy, na obraz życia wielu ludzi? (…) Czyż na miano >>wielki<< nie zasługują również ludzie, którzy swoją codzienną, mrówczą pracą służyli cicho i w pokorze innym, albo ludzie, którzy w swym życiu dokonali tylko jednego czynu, ale mającego rangę czynu heroicznego?” (źródło: Echo Gmin Opolskich).

Bohaterami wystawy są osoby związane z miejscowościami w powiecie opolskim ziemskim, które tworzyły i nadal tworzą historię swojego regionu. Pasją, działaniem, postawą rozsławiają naszą Małą Ojczyznę. Robią to w różnych dziedzinach – w życiu społecznym, politycznym, naukowym, kulturalnym, sportowym.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy! 30 kwietnia, godz. 13.00, Czytelnia WBP.

Wernisaż wystawy „Żegnaj Monarchio”

Także 16 kwietnia zapraszamy na wernisaż wystawy poświęconej Austro-Węgrom: „Żegnaj Monarchio”. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert solisty Teatru Morawskiego w Ołomuńcu Jakuba Rouska i pianistki Milady Jedlinowej. W programie koncertu znalazły się znane arie dzieł Franza Lehára, Johanna Straussa i Bedřicha Smetany.

Wystawę zorganizowano w ramach projektu „Kalejdoskop językowo-kulturowy” – cyklu imprez pozwalających poszerzyć wiedzę o językach, literaturach i kulturach państw różnych stron świata. Zapraszamy! 16 kwietnia, godz. 13.00, Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20.